dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

“Jesenná opekačka”

(08. 10. 2019)

 

Prijímatelia sociálnych služieb “V KAŠTIELI”, ZSS sa zúčastnili „jesennej opekačky“, ktorú dňa 08. 10. 2019 zorganizovalo Zariadenie sociálnych služieb „HARMÓNIA“, Horné Štitáre.

PSS tak mali možnosť stretnúť sa a porozprávať s priateľmi z iných zúčastnených ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK pri opekaní špekáčikov nad pahrebiskom.