dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Návšteva pani prezidentky

                                       

Naše zariadenie „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce, v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, navštívila pani prezidentka SR Zuzana Čaputová,. Bolo pre nás veľkou cťou, že sa rozhodla navštíviť práve naše ZSS, v ktorom ju zaujímal najmä život prijímateľov v zariadení, ich spokojnosť s poskytovanými službami, a to, ako trávia svoj voľný čas.
Po oficiálnom privítaní jej prvé kroky viedli k prijímateľkám sociálnej služby, ku ktorým je uplatňovaný individuálny a holistický prístup. Ďalej si pani prezidentka prezerala záujmové dielne, kde naši PSS rozvíjajú svoje pracovné zručnosti a schopnosti. V záujmových dielňach si prezerala prácu prijímateľov sociálnej služby pri pečení oblátok, čo si aj sama vyskúšala, pri práci s drevom, zdobení vianočných medovníkov, šití plátenných tašiek a pri výrobe vianočných pozdravov pomocou enkaustickej techniky.
Pre pani prezidentku sme si pripravili vianočný program – Najkrajší biblický príbeh o narodení Ježiša s ktorým vystúpili prijímatelia sociálnych služieb. V závere programu si pani prezidentka aj ostatní hostia, spolu s prijímateľmi sociálnych služieb zaspievali vianočnú koledu Tichá noc.
Svoju návštevu pani prezidentka ukončila spoločnou fotografiou s prijímateľmi sociálnych služieb a s prianím požehnaných sviatkov.