dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Vianočné posedenie

(13. 12. 2019)

 

 

Stretnutie prijímateľov sociálnych služieb nášho zariadenia s ich príbuznými a známymi už tradične prebiehalo počas Vianočného posedenia pod strechou kaštieľa. Prijímatelia sociálnych služieb a ich známi sa okrem vzájomného stretnutia mohli tešiť aj na tradičný vianočný program v podaní našich prijímateľov sociálnych služieb pod vedením zamestnancov oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností. Už tradične počas znenia vianočných piesní prišiel do nášho zariadenia aj Mikuláš s plným vrecom balíčkov pripravených pre prijímateľov sociálnych služieb v sprievode jeho neodmysliteľného „kamaráta“ Čerta. Do roly týchto postavičiek boli angažovaní naši prijímatelia sociálnych služieb. A tak sa aj tento rok rozžiaril vianočný stromček bohato zdobený vianočnými ozdobami, ktoré vytvorili prijímatelia sociálnych služieb.