dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Majáles v ZSS “BENEFIT” Ľudovítová

(21. 05. 2019)

Zariadenie sociálnych služieb „BENEFIT“ Ľudovítová už tradične každý rok organizuje  majáles pre prijímateľov sociálnych služieb ostatných ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Aj ten tohtoročný patril všetkým tanca chtivých prijímateľom sociálnych služieb.  Na parkete predviedli svoje tanečné umenie aj naši klienti. Priestory na realizáciu majálesu poskytla obec Výčapy – Opatovce – majáles sa už tradične konal v priestoroch miestneho kultúrneho domu. Prijímateľmi sociálnych služieb zaplnení parket, úsmevy na tvárach a veselý spev boli dôkazom toho, že aj ten tohtoročný majáles sa vydaril.