dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

“Oslava sviatku práce” – reminiscenčný tréning

(07. 05. 2019)

Význam sviatku práce si naši prijímatelia sociálnych služieb pripomenuli prostredníctvom reminiscenčného tréningu, ktorý sa konal dňa 07. 05. 2019. O prvomájových sprievodoch a oslavách 1. mája si na mikrofón zaspomínali viacerí prijímatelia sociálnych služieb. Niektoré príhody prijímateľov sociálnych služieb spojené s oslavami prvého mája boli aj humorne ladené.