dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Tvorivé dielne v ZSS “LIPKA” Lipová

(16. 04. 2019)

Zariadenie sociálnych služieb „LIPKA“ Lipová zorganizovalo dňa 16. apríla 2019 stretnutie prijímateľov sociálnych služieb zo ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Tvorivých dielní sa zúčastnili aj dvaja prijímatelia sociálnych služieb z nášho ZSS. Prijímatelia sociálnych služieb vyrábali rôzne dekorácie s veľkonočnou tematikou ako výzdoba perníkov, dotváranie vopred pripravených veľkonočných zajačikov z rôznych materiálov. Nechýbalo ani bohaté občerstvenie a dobrá nálada zúčastnených.