dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Vystúpenie v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch

(18. 06. 2019)

Divadelné predstavenie s názvom „Malý princ“ si PSS nášho zariadenia sociálnych služieb pripravili na vystúpenie v Kultúrnom dome v Kozárovciach, kde sa dňa 23. 05. 2019  uskutočnil XIV. ročník Celokrajskej prehliadky dramatickej tvorby obyvateľov zariadení sociálnych služieb „OSKAR 2019“. Predstavenie „Malý princ“ sa stretlo s pozitívnym ohlasom na základe ktorého boli PSS pozvaní ukázať svoj talent aj v priestoroch Tribečskej knižnice v Topoľčanoch. Úspech zožali aj v okresnom meste, kde na nich čakalo občerstvenie a malá pozornosť od zamestnancov knižnice.