dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Jesenné tvorivé dielne

18. 10. 2022 

„HARMÓNIA“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre zorganizovalo stretnutie prijímateľov sociálnych služieb s využitím kreativity a prírodných materiálov k tvorbe jesenných dekorácií. Radosť z tvorby bola hlavným cieľom stretnutia. Vyhotovené  dekorácie prijímateľov sociálnych služieb nášho zariadenia tak skrášľujú dielne v zariadení. Opätovné poďakovanie za ich zhotovenie patrí Jozefovi a Ivone, ktorí sa tvorivých dielní zúčastnili. Predovšetkým však ďakujeme za pozvanie a umožnenie  stretnutia prijímateľov sociálnych služieb s ich priateľmi a známymi.