dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Športové hry

25. 01. 2022

Aj napriek tomu, že nám opätovne aj tento rok chýbali súperiace družstvá z iných zariadení sociálnych služieb, zorganizovali sme športové hry pre našich prijímateľov sociálnych služieb. Prijímatelia sociálnych služieb si tak „zmerali“ svoje sily v troch disciplínach – kolky, hod na hraciu stenu a pretláčanie. Z výkonov niektorých prijímateľov sociálnych služieb sme zostali milo prekvapení a ich víťazstvo ocenili medailou a sladkou odmenou.