dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Veselica v kaštieli

(24. 11. 2022)

Tohtoročná katarínska veselica v kaštieli sa niesla v znamení niekoľkodňových príprav strávených pečením sladkých koláčov, oblátok, na ktorých sa podieľali aj prijímatelia sociálnych služieb. Chutné občerstvenie a dobrá zábava čakali aj na pozvaných hostí zo Zariadenia podporovaného bývania v Semerove a „MÔJ DOMOV“, ZSS Topoľčany. Veríme, že pozvanie našich hostí potešilo a budeme sa môcť znova stretnúť aj na budúci rok.