dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Mikulášske posedenie

(06. 12. 2022)

Mikuláš na nás ani tento rok nezabudol a prišiel k nám do zariadenia sociálnych služieb. Tradičnou nádielkou sladkostí obdaroval prijímateľov sociálnych služieb pri vianočnom stromčeku. Nechýbal ani každoročný program, ktorí pripravili prijímatelia sociálnych služieb spolu so zamestnancami Oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností. Príjemnú atmosféru v čase očakávania vianočných sviatkov si mohli vychutnať aj príbuzní a známi prijímateľov sociálnych služieb, ktorí prijali pozvanie a potešili svojou návštevou svojich blízkych.