dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Vydávame odporúčanie zákazu návštev v „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce od 16. 09. 2020 až do odvolania