dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Športovo-zábavné priateľské stretnutie

(16. 08. 2022)

Rekreačné stredisko Drozdovo sa stalo miestom zábavy a športového zápolenia, ktoré čakalo na prijímateľov sociálnych služieb pozvaných ZSS. Medzi nimi boli aj prijímatelia sociálnych služieb z nášho zariadenia. Organizátorom stretnutia patrí veľká vďaka za pozvanie na stretnutie pod šírym nebom, na ktorom nechýbala hudba, dobrá nálada a smiech. Rovnako tak aj poďakovanie za odmeny za podané športové výkony.