dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

“Čarovné koleso”

14. 06. 2023

Súťažné zápolenie v desiatich disciplínach pod názvom  „Čarovné koleso“ sa teší veľkému úspechu u prijímateľov sociálnych služieb. Aj tento rok sme zrealizovali toto zábavno-súťažné dopoludnie, ktorému predchádzala príprava všetkých súťažných disciplín a jednotlivých stanovíšť. Prijímatelia sociálnych služieb tak súťažili o prvenstvo na základe úspešného absolvovania desiatich súťažných disciplín, ktoré prebiehali v exteriéri ZSS. Veríme, že aj na budúci rok sa budeme môcť tešiť zo spoločne stráveného dňa pri realizácii ďalšieho ročníka súťaže.