dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Tribečská knižnica

20. 09. 2023

Po letnej odmlke sme opätovne navštívili priestory Tribečskej knižnice v Topoľčanoch. Tentokrát sme predstavili „herecké“ nadanie prijímateľov sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce. Scénka, s ktorou účinkovali aj na Celokrajskej prehliadke dramatickej tvorby prijímateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, nadchla aj prítomných hostí a tiež zamestnancov knižnice. Ďakujeme za prijatie a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.