dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Opekačka

(19. 05. 2022) 

Tretí májový týždeň sa po opekačke v Horných Štitároch opekalo aj v našom zariadení sociálnych služieb. V priestoroch parku zariadenia sa opätovne vyčistilo pahrebisko, pripravilo všetko potrebné na opekanie a už nám zostávalo len čakať, či nám počasie dovolí náš plán zrealizovať. Nakoniec nám všetko vyšlo podľa predstáv – pekné slnečné počasie umožnilo PSS pochutiť si na opekaných špekáčikoch. Zároveň si všetci prítomní mohli zatancovať, zaspievať a dať tak pomyselnú bodku za ďalším pekne stráveným dňom.