dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Tvorivé dielne

(01. 04. 2022) 

Bohato zdobené veľkonočné kraslice z dreva i z polystyrénu, chutné a voňavé koláče – to všetko vytvorili a upiekli prijímatelia sociálnych služieb. Priestory jedálne sa prvého apríla zmenili na veľkú tvorivú dielňu, kde o kreativitu a šikovnosť nebolo núdze. Zdobené kraslice tak skrášľujú priestory zariadenia sociálnych služieb a avizujú príchod jari a s ňou spojených veľkonočných sviatkov.