dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

“Dúha v srdci”

01. 10. 2023

Občianske združenie Milana Štefánika nás opätovne oslovilo s pozvánkou na 12. ročník benefičného kultúrneho náučného podujatia s názvom „Dúha v srdci“ pre mentálne postihnutých a zdravotne znevýhodnených.  Benefičný koncert sa uskutočnil dňa 01. 10. 2023 v parku Jozefa Miloslava Hurbana. Naši prijímatelia sociálnych služieb sa tak mohli zúčastniť na pripravených workshopoch, maľovania na ruky, či enkaustiky. Najväčší zážitok však mali z vystúpenia hostí – Beáty Dubasovej a Kristíny.