dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

OSKAR

04. 05. 2023

Kultúrny dom v Kozárovciach sa aj tento rok stal miestom konania ďalšieho ročníka Celokrajskej prehliadky dramatickej tvorby prijímateľov sociálnych služieb  v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja „OSKAR“. Naši prijímatelia sociálnych služieb sa jej opätovne zúčastnili – tento rok so scénkou  „Štúrovci“, ktorej myšlienka sa niesla v znamení 180. výročia uzákonenia (kodifikácie) spisovnej slovenčiny Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom. Nácvik scénky bol neodmysliteľne spojený aj s tvorbou kostýmov a rekvizít k vyhotoveniu ktorých prispeli šikovné ruky zamestnancov Oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností. Aj keď naši prijímatelia sociálnych služieb nepriniesli vytúžené ocenenie, získanie diplomu za najlepší scenár je taktiež krásnou odmenou za námahu a čas strávený pri nácviku scénky.