dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

“CLEMENTIA DAY”

06. 09. 2023

 III. ročník zábavno-súťažného dopoludnia s názvom „CLEMENTIA DAY“ priniesol pekné a najmä zaslúžené druhé miesto pre prijímateľov sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce. Súperenie v zmysle fair play tak pozná svojich víťazov. Zúčastneným prijímateľom sociálnych služieb ďakujeme, rovnako tak aj riaditeľovi a zamestnancom „CLEMENTIA“, ZSS Kovarce za pozvanie, chutné občerstvenie a pripravené vecné ceny.