dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Benefičné podujatie

30. 11. 2022

Adventné obdobie, ktorého začiatok symbolicky pripomína prvá rozsvietená sviečka na adventných vencoch, je akousi predzvesťou blížiacich sa vianočných sviatkov. Sviatkov radosti, lásky a pokoja. V zmysle vianočného posolstva – darovať a byť obdarovaný zrealizovala UKF v Nitre benefičné podujatie v priestoroch hlavnej budovy univerzity. Pozvánku na podujatie dostalo aj naše zariadenie sociálnych služieb. Vďaka tomu mohli prijímatelia sociálnych služieb potešiť návštevníkov podujatia výrobkami s vianočnou tematikou, ktoré vytvorili s pomocou zamestnancov Oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností. Škriatkovia, vianočné stromčeky, sane, vločky a mnoho ďalších výrobkov tak potešilo všetkých Vás, ktorí ste prišli oceniť tvorbu našich prijímateľov sociálnych služieb. Za každú Vašu podporu  Vám touto cestou úprimne ďakujeme.