dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Hudobný kvíz

01. 06. 2023

Stretnutie so zamestnancami Tribečskej knižnice v Topoľčanoch je už tradične spojené s ukážkami diel nielen spevákov z našej hudobnej scény. Tentokrát bola prijímateľom sociálnych služieb predstavená tvorba Krištofa Veselého spojená s posedením pri obľúbenej káve. Komunitná miestnosť v knižnici sa tak opätovne stala miestom na stretnutie prijímateľov sociálnych služieb so zamestnancami knižnice. Aj za to dnešné veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.