dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Športovo-zábavné priateľské stretnutie

18. 07. 2023

Futbalový turnaj klientov zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý zrealizovalo Zariadenie sociálnych služieb „SVETLO“, Olichov, prinieslo našim klientov druhé miesto. Okrem súperenia vo futbale si taktiež zasúťažili aj v kopaní penált. Rekreačné stredisko Drozdovo sa aj tento rok stalo miestom športového zápolenia a zábavy. Pre víťazov futbalového turnaja boli pripravené vecné ceny a putovný pohár.