dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Beseda s kňazom

21. 09. 2023

Mgr. Martin Mičovský, správca miestnej farnosti, prijal pozvanie na ďalšie stretnutie s prijímateľmi sociálnych služieb v zariadení. Témou besedy bolo priblíženie významu sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Aj takto sme si pripomenuli Sedembolestnú Pannu Máriu, ktorú si Slováci uctievajú ako svoju národnú Patrónku.