dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Katarínska zábava

28. 11. 2023

„V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce každoročne organizuje Katarínsku zábavu. Tento rok pozvanie prijali hostia z „HARMÓNIA”, ZSS Horné Štitáre, „BENEFIT“ ZSS Ľudovítová, „MȎJ DOMOV“, ZSS Topoľčany, „KAMILKA“, ZSS Maňa, „SVETLO“, ZSS Olichov, „PLATAN“, ZSS Lontov a taktiež zo Zariadenia podporovaného bývania SEMEROVO. Zábava sa opätovne konala v priestoroch Kultúrneho domu v Horných Obdokovciach. Prijímatelia sociálnych služieb sa mohli zapojiť do pripravených súťaží. Viacerí z nich odchádzali so získanými cenami z tomboly. Touto cestou opätovne ďakujeme všetkým prítomným za prijatie pozvania a taktiež chceme poďakovať sponzorom, vďaka ktorým sme mohli pripraviť občerstvenie a tiež potešiť prijímateľov sociálnych služieb vecnými cenami.