dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Oznamy, novinky

„Ľudská pomoc v núdzi neobohacuje len toho, kto ju dostáva, ale aj toho, kto ju poskytuje.“

              /Václav Havel/

     Prežiť zmysluplný a hodnotný život v kruhu svojich najbližších je tou najväčšou prioritou každého z nás. Osud človeka však nezriedka býva krutý. Choroba, nepriaznivá sociálna situácia, či strata blízkej osoby často núti človeka hľadať pomoc u druhých. A práve túto pomoc môžete nájsť v Zariadení sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, Horné Obdokovce. Pomocnú ruku Vám podajú odborní zamestnanci na základe profesionálneho, individuálneho a holistického prístupu ku každému klientovi zariadenia. 

     Aj napriek tomu, že nedokážeme zvrátiť osud, dokážeme pre Vás v priestoroch zariadenia sociálnych služieb vytvoriť druhý domov. Miesto, kde môžete nájsť nových priateľov, spriaznené duše … Miesto, na ktorom Vám zamestnanci zariadenia pomôžu spoločnými silami zahojiť rany nielen na tele, ale i na duši. 

     Ponúkame Vám nielen odbornú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť, ale predovšetkým sociálnu rehabilitáciu spojenú s rozvojom pracovných zručností s využitím prvkov rôznych terapií, ako arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia. V zariadení sociálnych služieb taktiež nájdete pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie, ktorú Vám poskytnutú kvalifikovaní sociálni pracovníci prostredníctvom základného a špecializovaného sociálneho poradenstva. 

     Dovoľte nám preto ponúknuť Vám možnosť využiť kvalitne poskytované sociálne služby za dverami kaštieľa.

 

Voľné pracovné miesta