dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Hudobný kvíz Topoľčany

03. 06. 2015

Pravidelné návštevy našich klientov v priestoroch topoľčianskej knižnice ukončila vedomostná súťaž v tretí júnový deň. Klienti predviedli svoje vedomosti o hudobných skladateľoch a ich dielach v súboji s klientmi zo ZSS „Clementia“ Kovarce a ZSS „Harmónia“ Horné Štitáre. Šikovnosť a pohotovosť ich reakcií bola odmenená vecnými cenami.

IMG_20150603_102152_1    IMG_20150603_102212_2