dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Maškarný ples Kovarce

17.02.2015

v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

Klienti jednotlivých zariadení sa stretli v kultúrnom dome v Kovarciach, deň pred popolcovou stredou, aby sa nielen dobre zabavili, ale najmä odprevadili ,,basu“ k jej štyridsaťdňovému odpočinku. A keďže sa maškarný ples nezaobíde bez kostýmov a masiek, na parkete sa striedali klienti v podobe lekárov, čertov, sestričiek a veselých škriatkov.

Všetci však mali niečo spoločné: dobrú náladu, tanečný krok a úsmev na tvárach.

DSC05384_3    DSC05402_1    DSC05407_2