dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Naša záhradka

V spolupráci s farským úradom a so súhlasom správcu miestnej farnosti vdp. Jozefom Šafárom, zasadili sme v rámci pracovnej terapie spolu s klientmi rôzne druhy zeleniny v priestoroch farskej záhrady. Pravidelne sa o ňu starajú pracovité a šikovné ruky klientov, ktorým aj týmto spôsobom môžeme spestriť jedálny lístok. Dážď a teplé slnečné lúče dopomohli ich práci a v týchto dňoch tak už s radosťou a patričnou hrdosťou zbierame našu prvú úrodu čerstvej zeleniny.

 IMG_20150507_090837_1    IMG_20150522_110838_2

                                                                             IMG_20150601_091933_3  IMG_20150722_092602_1