dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Hľadanie pokladu

29.09.2016

Pod rúškom tajomstva uskutočnili zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a terapií druhý ročník akcie pre klientov pod názvom „Hľadanie strateného pokladu“. Priestory spoločenskej miestnosti na III. oddelení sa dňa 29. septembra zmenili na akúsi temnú komnatu zahalenú rúškom tajomstva. Klienti nášho zariadenia spolu so súpermi v hľadaní pokladu prešli počas putovania tromi komnatami, kde na nich čakali neľahké úlohy. Mapky jednotlivých stanovíšť ich zaviedli do veže zariadenia, na balkón s výhľadom do parku a tiež do jednej z dielní oddelenia sociálnej rehabilitácie a terapií. Prvým trom víťazným družstvám boli udelené diplomy a, samozrejme, poklady skryté v látkových vreciach. Naši klienti sa tešili z pekného druhého miesta.

img_0368_5 img_0379_3
img_0387_1 img_0453_2