dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Oskar – Kozárovce

18.05.2017

Na divadelnú súťaž OSKAR si naši klienti nacvičili pásmo s názvom „Reformy Márie Terézie“, ktorým úspešne reprezentovali naše ZSS. Za ich herecké výkony zožali u odbornej poroty veľký úspech a zároveň dostali zo strany poroty odporučenie, aby svoje vystúpenie predviedli aj v iných inštitúciách, najmä školách, vzhľadom na edukatívny rozmer divadelného vystúpenia a jeho hlbokú myšlienku.

IMG_2485_2 5_3 1_1