dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Reminiscenčný tréning 1. – 8. mája

1. 5. a 8.5. 2017

Hlboký význam tohto sviatku si naši klienti pripomenuli prostredníctvom reminiscenčného tréningu. O prvomájových sprievodoch a oslavách 1. mája si na mikrofón zaspomínali mnohí klienti, pričom niektoré klientmi zažité príhody boli aj humorne ladené. Na dotvorenie príjemnej atmosféry prispeli aj klienti p. V. Žišková, p. M. Bojda a p. P. Zapletal, ktorí predniesli básne k 1. máju.

IMG_2346_1 IMG_2349_4
IMG_2354_3 IMG_2373_2