dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

“Mesiac úcty k starším” – reminiscenčný tréning

19. 10. 2017

Téma reminiscenčného tréningu pre PSS zariadenia sociálnych služieb sa spája najčastejšie s aktuálnou udalosťou, sviatkom, spomienkou na historickú udalosť v dejinách ľudstva. Nebolo tomu inak ani počas reminiscenčného tréningu, ktorý sa uskutočnil v mesiaci október. Tentokrát bola témou reminiscenčného tréningu úcta venovaná k tým skôr narodeným.

Október, mesiac úcty k starším, si naši PSS pripomenuli počas októbrového dopoludnia v priestoroch tvorivej a záujmovej dielne oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností.

Reminiscenčný tréning bol však netradične spojený aj s recitačným pásmom, kde samotní PSS predniesli básne z tvorby významných slovenských poetov. Za recitovanie poézie zožali potlesk zo strany ostatných PSS zariadenia sociálnych služieb.