dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Sviatok všetkých svätých

31. 10. 2017

  1. november je cirkevným sviatkom, kedy si pripomíname všetkých svätcov, ktorí zanechali odkaz v podobe celoživotného diela, ich tvorby. Všetkých tých, ktorí svojim životom boli príkladom pre každého z nás.

PSS si sviatok všetkých svätých uctili spomienkou nielen na všetkých svätých, ale i na všetkých verných zosnulých, dušičky. Symbolická pietna spomienka na tých, ktorí žili v zariadení sociálnych služieb bola spojená s návštevou miestneho cintorína.