dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Reminiscenčný tréning a recitačné pásmo

08. 03. 2018

Zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností pripravili v priebehu mesiaca apríl reminiscenčné tréningy na tému „Deň mužov“, „Medzinárodný deň žien“ a „Svetový deň vody“. Reminiscenčné tréningy prebiehali v priestoroch jednotlivých dielní pod vedením zamestnancov oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností. Reminiscenčných tréningov sa zúčastnili viacerí PSS z ktorých niektorí sami predniesli básne a zaspievali piesne čo znásobilo príjemnú atmosféru vytvorenú v dielňach.