dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Katarínska zábava

29. 11. 2018

Zariadenie sociálnych služieb „ V KAŠTIELI“ Horné Obdokovce každoročne organizuje Katarínsku zábavu pre jednotlivé zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Aj tento rok sa tak PSS mohli spoločne stretnúť v priestoroch Kultúrneho domu v Horných Obdokovciach. Pre PSS boli pripravené rôzne súťaže, pri ktorých mohli získať zaujímavé ceny. Žrebovala sa tombola a nechýbalo ani bohaté občerstvenie, ktoré sme pre PSS pripravili aj vďaka štedrým sponzorom za čo im patrí naše poďakovanie.