dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Nitriansky OSKAR

23. 05. 2018

Dňa 23.5.2018 sa pod záštitou doc. Ing. Milana Belicu PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja v Kultúrnom dome v Kozárovciach uskutočnil XIII. ročník Celokrajskej prehliadky dramatickej tvorby obyvateľov zariadení sociálnych služieb „OSKAR 2018“. Vystúpení sa zúčastnilo cca 140 obyvateľov z 13-tich zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Naše zariadenie sociálnych služieb sa tohto podujatia zúčastnilo opäť aj tento rok. PSS si pod vedením zamestnancov oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností pripravili kultúrne pásmo pod názvom „Jánošík“. Nácvik scénky začal už v apríli, rovnako ako príprava rekvizít a kostýmov. PSS sa pod vedením vedúcej oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností denne pripravovali s cieľom získať prvenstvo a najmä „Oskara“. Téma kultúrneho pásma bola vybraná zámerne, v snahe pripomenúť si 330. výročie narodenia Juraja Jánošíka, slovenského zbojníka a legendárneho národného hrdinu.