dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Opekačka v parku

16. 08. 2018

Pri príležitosti hodov v obci Horné Obdokovce usporadúva naše ZSS opekačku pre PSS. Aj tento rok si tak PSS mohli pochutiť na špekáčikoch a slanine. PSS si pod dohľadom zamestnancov oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností pripravili zeleninový šalát z nimi dopestovanej zeleniny. Príjemnú atmosféru v priestoroch parku dopĺňala hudba – opekačka bola spojená s diskotékou, čo PSS taktiež veľmi potešilo.