dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Reminiscenčný tréning

08. 06. 2018

Už od roku 1974 patrí vo vyše sto krajinách 5. jún Medzinárodnému dňu životného prostredia. Práve tento deň si pripomenuli aj naši PSS formou reminiscenčného tréningu. PSS  zariadenia sociálnych služieb bol priblížený predovšetkým negatívny vplyv znečisťovania životného prostredia na ľudské zdravie. PSS taktiež diskutovali aj o nerešpektovaní a ľahostajnosti ľudí voči životnému prostrediu. Počas reminiscenčného tréningu sme sa venovali aj problémom spojených so znečisťovaním ovzdušia, vody, pôdy.