dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Kufor plný prekvapení

16. 10. 2018

Naše ZSS privítalo v daný októbrový deň nielen PSS zo Zariadení sociálnych služieb „Svetlo“ Olichov, „Clementia“ Kovarce, „Harlekýn“ Topoľčany, „Harmónia“ Horné Štitáre, „Môj domov“ Topoľčany. Zariadenia sociálnych služieb sa zapojili do prvého ročníka súťaže na konci ktorej čakal na zúčastnených PSS kufor plný prekvapení. PSS však skôr ako mohli zistiť, aké prekvapenie je ukryté v čarovnom kufri, museli úspešne zvládnuť niekoľko súťažných disciplín. Prvou bolo prevliekanie dreveného jablka šnúrkou v ktorej vyhralo družstvo ktoré danú disciplínu zvládlo za čo najkratší čas. Rovnaké hodnotenie súťažiacich čakalo aj pri druhej disciplíne v poradí – skrutkovanie skrutiek do drevenej debničky. V poslednej disciplíne s názvom „kufor plný prekvapení“ súťažiace družstvá hádali slová napísané na lístkoch a to pomocou kresby, pantomímy a slovného opisu slova ukrytého na lístku v kufri plnom prekvapení. Víťazmi sa stalo družstvo reprezentujúce ZSS „Clementia“ Kovarce. Druhé miesto patrilo PSS z nášho ZSS a tretie miesto obsadili PSS zo ZSS „Svetlo“ Olichov. Všetkým ďakujeme za účasť a ešte raz gratulujeme k získanému oceneniu.