dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Mikuláš Olichov

(29. 11. 2019)

 

Zariadenie sociálnych služieb „SVETLO“, Olichov pripravuje pre prijímateľov sociálnych služieb tradičné stretnutie s Mikulášom v priestoroch Kultúrneho domu v Kozárovciach. Ani tento rok Mikuláš nezabudol na všetkých prijímateľov sociálnych služieb, ktorí sa stretli dňa 29. 11. 2019 a priniesol im bohatú nádielku v podobe sladkostí ukrytých v mikulášskych balíčkoch. Nechýbal bohatý program, hudba, tanec a občerstvenie. Prijímatelia sociálnych služieb si tak užili predvianočnú atmosféru v priestoroch kultúrneho domu s prekrásnou vianočnou výzdobou.