dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Stretnutie so zamestnancami Tribečského múzea Topoľčany

 

(21. 10. 2019)

 

Prijímatelia sociálnych služieb sa dňa 21. 10. 2019 zúčastnili prednášok na tému environmentalistika a história. Prednášky sa uskutočnili na základe aktívnej spolupráce „V KAŠTIELI“, Zariadenia sociálnych služieb Horné Obdokovce a Tribečského múzea Topoľčany.

Autor prednášky o ekológii a environmentalistike, zamestnanec Odborného úseku Tribečského múzea, informoval prijímateľov sociálnych služieb o základoch ekológie a environmentalistiky. Súčasťou prednášky boli aj informácie o stave životného prostredia a nevyhnutnosti jeho ochrany.

Témou druhej prednášky bola história. Pre prijímateľov sociálnych služieb ju pripravil historik z Tribečského múzea.

Po skončení prednášok sa opäť realizovali tvorivé dielne. Prijímatelia sociálnych služieb si mohli vyskúšať výrobu točených sviec z včelieho vosku s použitím voskových medzistienok.

Okrem materiálov potrebných na výrobu sviečok z včelieho vosku priniesli zamestnanci Tribečského múzea aj pomôcky potrebné na tvorbu výrobkov zo samotvrdnúcej modelovacej hmoty. Prijímatelia sociálnych služieb si výrobky z hmoty mohli na záver tvorby estetických výrobkoch v tvorivých dielňach farebne dozdobiť.