dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Malá letná olympiáda klientov

(20. 06. 2019)

Malá letná olympiáda klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK sa tento rok konala dňa 20. júna 2019 v Športovej hale v Leviciach. Tento rok sa po slávnostnom zahájení olympiády spojenom so zapálením olympijského ohňa a slávnostnou prísahou všetkých zúčastnených športovcov začal už v poradí XIV. ročník Malej letnej olympiády klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.  

Malej letnej olympiády klientov ZSS sa zúčastnilo 111 prijímateľov sociálnych služieb z jednotlivých ZSS medzi ktoré sa zaradilo aj naše ZSS „V KAŠTIELI“, Horné Obdokovce.  

Prijímatelia sociálnych služieb súperili v štyroch disciplínach, a to skok z miesta do diaľky znožmo, hod na cieľ kriketovou loptičkou, hod loptou do basketbalového koša a štafetových prekážkových behoch družstva.

Z našich prijímateľov sociálnych služieb sa na treťom mieste umiestnili dvaja PSS v týchto  disciplínach –skok z miesta do diaľky znožmo, hod loptou do basketbalového koša. Všetci súťažiaci boli odmenení hodnotnými vecnými darčekmi.