dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

“Nájdi svojho zajačika”

(11. 04. 2019)

Dňa 11. apríla 2019 sa prijímatelia sociálnych služieb nášho ZSS zúčastnili v poradí 11. ročníka podujatia  „Hľadaj svojho zajačika“, ktorý organizoval Odbor sociálnych vecí ÚNSK.

Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb „KREATÍV“ Klasov. Okrem nášho ZSS sa tvorivých dielní v jedálni ZSS Klasov zúčastnili prijímatelia sociálnych služieb zo ZSS „DOMUM“ Krškany, „KAMILKA“ Maňa, „LIPKA“ Lipová, Spojená škola Nitra a „HARLEKÝN“ Topoľčany.   
Počas tvorivých dielní prijímatelia sociálnych služieb vytvárali originálne a nápadité kraslice, ktoré si naaranžovali do veľkonočných košíkov. Po tvorivých dielňach sa všetci prijímatelia sociálnych služieb presunuli do parku, kde hľadali  v tráve ukrytých drevených zajačikov a dvoch preoblečených zajačikov, ktorí ich odmenili sladkou veľkonočnou pochúťkou. Všetci zúčastnení si vďaka stretnutiu vyskúšali rôzne techniky zdobenia veľkonočných kraslíc vďaka ktorým si mohli vytvoriť krásne veľkonočné dekorácie.