dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

“Zábavný deň pod slivkou” v ZSS “PERLA” Želiezovce

(06. 06. 2019)

Naše ZSS prijalo pozvanie na zábavný deň Perly, ktorý sa uskutočnil 6. júna 2019 v Zariadení sociálnych služieb „PERLA“ , Želiezovce. Program stretnutia pozostával zo zábavno-súťažných disciplín ktorých sa zúčastnili aj dvaja prijímatelia sociálnych služieb z nášho zariadenia. Pre prijímateľov sociálnych služieb boli pripravené rôzne jednoduché športové disciplíny ako hádzanie obručí na šaša, hod guličkou. Za získané body v jednotlivých súťažných disciplínach súťažiaci získali hodnotné ceny.