dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Radničkine trhy 2019

(13. – 14. 09. 2019)

 

13.– 14. septembra 2019 sa na Primaciálnom námestí v Bratislave konali Radničkine trhy 2019. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Bratislava, Matúša Valla. Pozvánku zúčastniť sa podujatia od Agentúry podporovaného zamestnávania prijalo aj Zariadenie sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, Horné Obdokovce na základe zapojenia do národného projektu Deinštitucionalizácia sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Predajno-prezentačných trhov chránených dielní, sociálnych podnikov, zariadení sociálnych služieb a zamestnávateľov zamestnávajúcich ľudí so zdravotným postihnutím sa zúčastnilo aj Zariadenie sociálnych služieb „V KAŠTIELI“, Horné Obdokovce. „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb prezentovalo tvorbu prijímateľov sociálnych služieb v podobe vystavovaných výrobkov vyhotovených z rôznych materiálov.

„Radničkine trhy 2019“ boli príležitosťou ako ukázať šikovnosť prijímateľov sociálnych služieb a byť súčasťou prípravy na prácu a zamestnávanie prijímateľov sociálnych služieb v procese deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb.

Počas celého podujatia sa konali tvorivé workshopy. Návštevníci si mohli vyskúšať prácu na hrnčiarskom kruhu, korálikovanie textilu, pletenie z papiera, výrobu sviečok, …

Spestrením bohatého sprievodného programu v podobe diskusií a tvorivých workshopov bol aj koncert hudobného hosťa ktorým bola tento rok hudobná skupina Lojzo.