dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Výlet do ZOO Bojnice

(19. 09. 2019)

Zamestnanci oddelenia sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností zorganizovali dňa 19. 09. 2019 každoročný výlet pre PSS. Tento rok  PSS navštívili zoologickú záhradu v kúpeľnom meste Bojnice.

Najstaršiu a najnavštevovanejšiu zoologickú záhradu v prostredí okolia Bojnického zámku neobdivovali niektorí z PSS prvýkrát. Počas návštevy zoologickej záhrady mohli vidieť niekoľko stoviek druhov zvierat umiestnených v tomto krásnom prostredí. PSS mali možnosť navštíviť aj najzaujímavejšie expozície ZOO ku ktorým  patrí pavilón opíc, pavilón slonov, akvárium či terárium.

Počas prehliadky zoologickej záhrady nechýbala ani prestávka na občerstvenie a vyhotovenie spoločných fotografií.