dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Športové dopoludnie

26. 08. 2020

Netradičné disciplíny, ako hod na basketbalový kôš, hod kriketkou, hod loptičky do krabice, člnkový beh, preverili športovú zdatnosť našich prijímateľov sociálnych služieb v augustové dopoludnie.

Prijímatelia sociálnych služieb mali za úlohu zvládnuť prekážky a ukázať svoju šikovnosť s cieľom obsadiť prvé miesto a taktiež zabojovať o samostatné ocenenie „absolútny víťaz“.      

Priaznivé počasie umožnilo zorganizovať všetky naplánované disciplíny na nádvorí kaštieľa. Po vyhodnotení PSS dosiahnutých výsledkov a slávnostnom odovzdaní ocenení pre tých najlepších, sa PSS mohli posilniť pripraveným občerstvením. PSS si tiež mohli  zatancovať pod holým nebom počas diskotéky, ktorá bola akousi pomyselnou bodkou za príjemne stráveným dopoludním v spoločnosti zúčastnených prijímateľov sociálnych služieb a tiež zamestnancov zariadenia sociálnych služieb.