dssho@wircom.sk
038/ 53 18 128

Dotazník spokojnosti

„Dovoľujeme si Vás požiadať o poskytnutie spätnej väzby ohľadom komunikácie so zamestnancami zariadenia sociálnych služieb a celkovej spolupráci ZSS s Vami, ako zainteresovanou stranou pri poskytovaní sociálnych služieb formou vyplnenia elektronickej verzie dotazníka spokojnosti. Ďakujeme za Váš čas strávený pri vypĺňaní dotazníka.“

 

Dotazník spokojnosti (pdf)

  1. Ako hodnotíte komunikáciu s personálom zariadenia?

  2. Ako ste spokojný/á s riešením Vašich prípadných pripomienok, podnetov, návrhov?

  3. Ako hodnotíte Vašu informovanosť o poskytovaných službách v zariadení?

  4. Odporučili by ste naše zariadenie sociálnych služieb aj iným záujemcom o poskytovanie sociálnych služieb?

  5. Prosím, uveďte Vaše podnety, návrhy, nápady na zlepšenie poskytovania služieb
  v zariadení sociálnych služieb:

  Ďakujeme za Váš čas strávený pri vypĺňaní dotazníka.

  MP03.F10 v 03.00//21. 03. 2022